ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM
29 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ

  • Συμπληρώστε όλα τα πεδία της φόρμας.
  • Αν είστε φοιτητής / φοιτήτρια είναι απαιτητό, να στείλετε στο Email : SysOp@euromed2017.eu την βεβαίωση σπουδών σας.
  • Αν είστε άνεργος / η είναι απαιτητό, να στείλετε στο Email : SysOp@euromed2017.eu την κάρτα ανεργίας.
  • Το ποσό του κόστους παρακολούθησης του forum (60€ ή 25€ για φοιτητές / ανέργους) πρέπει να κατατεθεί στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό.
    Αριθμός Λογαριασμού : 
    ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 14  0172  6220  0056  2204  5012  416 
    Δικαιούχος :ΔΙΚΤΥΟ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»
* υποδεικνύει ότι είναι απαιτούμενο
Πληκτρολογήστε το Email σας.
Πληκτρολογήστε το όνομά σας με Ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες
Πληκτρολογήστε το επώνυμό σας με Ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες
Email Marketing Powered by Mailchimp